Η ΚοινΣΕπ Mentores δραστηριοποιείται σε τομείς που περιλαμβάνουν κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη καλών τεχνών και αθλητισμού, προώθηση και διασφάλιση της πολιτισμικής κληρονομιάς, ευαισθητοποίηση του κοινού σε οικολογικά ζητήματα και ανακύκλωση, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων και εναλλακτικού τουρισμού για μη πλεονεκτούντες κοινωνικές ομάδες όπως η τρίτη ηλικία καθώς και οργάνωση και διαχείριση κοινωνικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   9/02/2018

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Γεώργιος Αρσένης, σας προσκαλεί στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΜΕΝΤΟΡΕΣ», που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, Κενταύρων 15  στη Λάρισα, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής 2017
  2. Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017
  3. Κάλυψη Ζημιών 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ