Η ΚοινΣΕπ Mentores δραστηριοποιείται σε τομείς που περιλαμβάνουν κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη καλών τεχνών και αθλητισμού, προώθηση και διασφάλιση της πολιτισμικής κληρονομιάς, ευαισθητοποίηση του κοινού σε οικολογικά ζητήματα και ανακύκλωση, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων και εναλλακτικού τουρισμού για μη πλεονεκτούντες κοινωνικές ομάδες όπως η τρίτη ηλικία καθώς και οργάνωση και διαχείριση κοινωνικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κ. Γεώργιος Αρσένης, σας προσκαλεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΜΕΝΤΟΡΕΣ» , που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, Κενταύρων 15  στη Λάρισα, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής μετά την Βεβαίωση Τροποποίησης Καταστατικού/μετάπτωσης (αρ. 35/Ν.4430/2016) και την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με Αριθμό Γενικού Μητρώου Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000044903070.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ