Η ΚοινΣΕπ Mentores δραστηριοποιείται σε τομείς που περιλαμβάνουν κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη καλών τεχνών και αθλητισμού, προώθηση και διασφάλιση της πολιτισμικής κληρονομιάς, ευαισθητοποίηση του κοινού σε οικολογικά ζητήματα και ανακύκλωση, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων και εναλλακτικού τουρισμού για μη πλεονεκτούντες κοινωνικές ομάδες όπως η τρίτη ηλικία καθώς και οργάνωση και διαχείριση κοινωνικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.